Quy định về hồ sơ, thủ tục, chi phí khi chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư?

Hỏi: Trước đây, tôi có mua lô đất rộng hơn 3.000m2 có chức năng sử dụng là đất vườn. Xin hỏi luật sư, nay tôi có được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư hay không? Thủ tục, hồ sơ và chi phí ra sao?

Chân thành cảm ơn!

(tamtran@…)

chuyen doi dat tho c 03a2
Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Ảnh minh họa)

Trả lời

Việc chuyển mục đích sử dụng đất được quy định rõ tại điểm d, Khoản 1, Điều 57 của Luật đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Đất ở là đất phi nông nghiệp, còn đất vườn là đất nông nghiệp. Để được chuyển mục đích sử dụng đất, bạn phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

Mặt khác, căn cứ để cho thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52 của Luật đất đai năm 2013:

“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Như vậy, để biết mảnh đất của gia đình bạn có được chuyển mục đích sử dụng hay không, bạn cần đối chiếu với hai điều kiện nêu trên. 

Trong khi đó, thủ tục, trình tự chuyển mục đích sử dụng đất được nêu rõ tại Điều 69, nghị định 43/2104/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

Theo Khoản 1, Điều 6, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ cho thuê đất, giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi chuẩn bị xong một bộ hồ sơ trên, bạn sẽ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Về chi phí phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất, bạn căn cứ vào Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu Tiền sử dụng đất đối với cá nhân hộ gia đình cùng Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu Tiền sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *