Author Archives: yennhaphuc.com

Làm sao biết bạn đã nạp đủ chất xơ?

95% người Mỹ không tiêu thụ đủ lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày, thường chỉ đạt 16 trong số 25 đến 38 gram cần thiết. Theo Tạp chí Lifestyle Medicineác, cuộc điều tra tiêu dùng quốc gia Mỹ cho thấy 95% người Mỹ không tiêu thụ đủ lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày, […]