Author Archives: xaydungnha.edu.vn

Quy định về cấp Giấy chứng nhận cho căn hộ có vốn góp của người nước ngoài

Hỏi: Tôi và một người bạn người nước ngoài ký hợp đồng mua bán căn hộ thương mại với chủ đầu tư. Chủ dự án cho biết, căn hộ do tôi và người bạn nước ngoài cùng góp vốn mua thì việc làm chủ quyền sẽ được áp dụng như với trường hợp người nước […]