Author Archives: phtks.edu.vn

Thủ tục xác định tài sản riêng trước hôn nhân như thế nào?

Hỏi: Bố mẹ mua cho tôi một ngôi nhà với Giấy chứng nhận đứng tên tôi. Nay tôi chuẩn bị kết hôn. Vậy xin hỏi luật sư, để xin xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân tôi phải tới cơ quan nào và thủ tục ra sao? Xin cảm ơn! Tài sản riêng trước […]