Author Archives: Miếng dán giảm đau

Đấu thầu ngành Y và những chuyện cười ra nước mắt

Ngành Y với mục tiêu đem lại kết quả tốt nhất khi chữa trị cho người bệnh nên những trang thiết bị, vật tư…sử dụng cần phải đạt được những tiêu chuẩn tối thiểu. “Trưởng khoa Ngoại bức xúc gặp tôi hỏi tại sao ông mua dao mổ giá rẻ? Trước đây, chúng ta dùng […]