Author Archives: khoahockynang.edu.vn

Được phân chia tiền bồi thường thu hồi đất khi vợ chồng đã ly hôn hay không?

Hỏi: Ngôi nhà tôi đang ở thuộc diện giải phóng mặt bằng và khi thu hồi đất sẽ được nhận bồi thường. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đã ly hôn trước khi nhận được công văn giải tỏa. Hiện vợ tôi chưa tách khẩu, chưa phân chia tài sản rõ ràng và đang sống cùng […]