Author Archives: Khăn lau hạ sốt

Đề xuất người chuyển giới nam khi sinh con được hưởng chế độ thai sản

Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính đề xuất người chuyển giới nam khi mang thai, sinh con sẽ hưởng chế độ thai sản theo quy định. Họ cũng được bảo đảm quyền kết hôn theo giới tính mới sau khi được công nhận. Ảnh Minh Hoạ Theo đề xuất trong Dự thảo Luật Chuyển […]