Author Archives: goctonghop247.edu.vn

Đừng thắc mắc sao thai nhẹ cân nếu mẹ bầu vẫn đang làm 5 hành động này thường xuyên

Đây là 5 hành động ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi mà các mẹ bầu nên hạn chế tối đa trong lúc bầu bí. Người ta thường hay bảo “Con vào dạ, mạ đi tu”. “Mạ” ở đây nghĩa là Mẹ. Còn “đi tu” không phải là xuống tóc hay […]