Author Archives: gocphongcach.edu.vn

Cháy nhà trọ, chủ đất hay người thuê sẽ phải bồi thường?

Hỏi: Nhà trọ có phải đảm bảo những yêu cầu về phòng cháy hay không? Người thuê hay người cho thuê sẽ phải bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho bên thứ ba? Gia đình tôi thuê một khu đất phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ nhưng không may xảy ra […]