Author Archives: dayhocnghe.edu.vn

Được ký điện tử lên bản vẽ thiết kế hay không?

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau rất mong được giải đáp: Việc ký và đóng dấu đỏ lên bản cứng hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình có được thay thế bằng chữ ký điện tử hay không? Nếu có thì điều này được quy định tại văn bản nào, cụ thể […]