Author Archives: bloglamdep365.edu.vn

Nhóm m.áu có liên quan đến bệnh tật?

Một nghiên cứu mới tại Viện Karolinska ở Stockholm cho thấy, một số nhóm m.áu có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe khác nhau. Các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên hệ giữa các nhóm m.áu và bệnh tật. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu […]